top of page

Büşra Balamber

Lives & works in Turkey

A self-taught artist making art on the dark sides of human nature - relentless hegemony on nature, greed, eagerness to reign and possess despite of their mortality, the superior distinctive mind which, mostly, could be wicked and corrupted. However, all these human-specific vices are depicted by other harmless living species of the Earth, instead of humans themselves.

                                 ******

Resimlerinde, insanın karanlık yüzünü, doğa üzerindeki acımasız hegemonyasını, açgözlülüğünü, ölümlü olduğunu unutup hükmetme ve sahip olma arzusunu, çoğu zaman kötücül olup yozlaşan, farklılığıyla övündüğü üstün aklını konu alan oto-didakt bir sanatçıdır. Tüm bu insana özgü kötülükler, insan yerine, Dünya'nın diğer zararsız canlıları "hayvanlar" kullanılarak aktarılır.

bottom of page