Büşra Balamber

Lives & works in Turkey

A self-taught artist making art on the dark sides of man, that is, his relentless hegemony on nature, his greed, his eagerness to reign and possess despite of his mortality, his superior distinctive mind which, mostly, could be wicked and corrupted. However, all these human-specific vices are depicted by other harmless living species of the Earth, instead of human itself.

                                 ******

Resimlerinde, insanın karanlık yüzünü, doğa üzerindeki acımasız hegemonyasını, açgözlülüğünü, ölümlü olduğunu unutup hükmetme ve sahip olma arzusunu, çoğu zaman kötücül olup yozlaşan, farklılığıyla övündüğü üstün aklını konu alan oto-didakt bir sanatçıdır. Tüm bu insana özgü kötülükler, insan yerine, Dünya'nın diğer zararsız canlıları "hayvanlar" kullanılarak aktarılır.